Recent Posts

رابطة سبک‌های یادگیری با روش‌های تدریس ترجیحی دانش‌آموزان دوره متوسطه

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطة سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه با روش‌های تدریس ترجیحی آنان بود. جامعة آماری پژوهش، شامل 2199 نفر دانش‌آموز دورة متوسطه شهرستان میبد که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم 325 نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش، …

ادامه نوشته »

نظم واژگان متقابل «أرض و سماء» در قرآن

  چکیده تقابل پدیده ای است هنری، بلاغی و زیبایی شناختی که بر هم آیی دیالکتیک متضادها مبتنی است. این ویژگی متناسب با گونۀ متمایز و برجستۀ بلاغت در قرآن است که در آن آرایه‏های ادبی و عناصر زیبایی آفرین در همه یا اغلب ‏نمونه ها هماهنگ با شیوایی و …

ادامه نوشته »

نقش حج در ابلاغ پیام وحدت‌آفرین ایران به مسلمانان جهان

دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی یکی از راه‌های ایجاد ارتباطات سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی هر کشوری با سایر کشورها برای تامین منافع ملی آن کشور است. وزیر خارجه، دیپلمات‌ها، سفرا، رایزن‌های فرهنگی و سایر مقامات رسمی، مسئولیت برقراری ارتباطات بین المللی هر کشوری را برعهده دارند. هدف از برقرای …

ادامه نوشته »