خانه / پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان بر اساس هوش‌اجرایی و هوش‌سازمانی

پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان بر اساس هوش‌اجرایی و هوش‌سازمانی

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان بر اساس هوش‌اجرایی و هوش‌سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعة آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد 515 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 220 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد بهره‌وری (هرسی و گلد اسمیت، 1980)، پرسشنامه هوش‌اجرایی (محقق ساخته) و پرسشنامه استاندارد هوش‌سازمانی (آلبرخت، 2003) بودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد هوش سازمانی (0/462 =β) و هوش اجرایی (0/440 =β) توان پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان را در سطح معناداری (0/05>p) دارند.

کلیدواژه ها: هوش‌سازمانی؛ هوش‌اجرایی؛ بهره‌وری کارکنان؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

نویسندگان:

اعظم سامی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد، یزد، ایران

 محمدباقر فخرزاد: دانشیار، دانشکده صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 امیررضا نقش: استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی – دوره 18، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین ستودنی است

به گزارش اخبار مذهبی مصلی به نقل از ایرنا ، ‘منیر غنام’ یکشنبه شب در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *