خانه / میزان همسویی محتوا با سرفصل ها و اهداف برنامۀ درسی«اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم»

میزان همسویی محتوا با سرفصل ها و اهداف برنامۀ درسی«اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم»

چکیده

هدف: ارزیابی هم خوانیم حتوای برنامۀدرسی اجراشدۀ«اخلاق اسلامی؛مبانی ومفاهیم»باسرفصل هاواهداف قصدشده،بود. روش:روش پژوهش، ترکیبی(کمّی و کیفی) و جامعۀ آماری تحقیق، 37 استاد دروس معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم در نیمسال دوم 95-94 بودند که کل آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ 25 سؤالی استادان با پایایی 0/955، تحلیل سرفصل ها، محتوای انتخاب‌شده برای تدریس و مصاحبه با کارشناسان، برنامه‌ریزان و مدیران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازآزمون‌ تی تک‌گروهی در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: 1. میزان همسویی سرفصل های درس«اخلاق اسلامی؛مبانی ومفاهیم»بااهداف ایندرسازدیدگاه استادان نسبتاًمطلوب است. بررسی کیفی نظرات سه گروه مدیران،کارشناسان وبرنامه‌ریزان نیزبیانگرهمسویی مطلوب ومناسببی نآنهاست. همخوانی نسبی نتایج ارزیابی کمّی و کیفی، بیانگر همسویی نسبتاً مطلوب بین سرفصل ها با اهداف این درس است. 2. همسویی محتوای انتخاب‌شده برای تدریس درس اخلاق اسلامی توسط اساتید با سرفصل های این درس نسبتاً مطلوب است؛ اما میزان تناسب محتوای انتخاب‌شده برای تدریس استادان با اهداف درس بر اساس تحلیل محتوا، بسیار پایین‌تر از انتظار است. مقایسۀ نتایج کمّی و کیفی بیانگر این است که میزان همخوانی محتوای انتخاب‌شده برای تدریس درس اخلاق اسلامی توسط استادان با سرفصل این درس مطلوب نیست.نتیجه‌گیری: محتوابه عنوان مهم‌ترین ومؤثرترین عنصربرنامۀ درسی، نیازمند مهندسی مجدد و تدابیری برای افزایش انطباق با اهداف و سرفصل های درسی است.

کلیدواژه ها: ارزیابی؛ محتوای برنامۀ درسی؛ اخلاق اسلامی؛ دانشگاهها

نویسنده:

سیف اله فضل الله قمشه ای: دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی. استادیار و مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی – دوره 21، شماره 73، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین ستودنی است

به گزارش اخبار مذهبی مصلی به نقل از ایرنا ، ‘منیر غنام’ یکشنبه شب در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *