خانه / مذهبی / بررسی رابطه دلبستگی به والدین با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه دلبستگی به والدین با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع متوسطه

چکیده مقاله:
چکیده زمینه و هدف: بهره گیری نامناسب از فناوری اطلاعات امروزه یکی از دغدغه های جدی در روابط بین والدین و فرزندان است. این پژوهش رابطه بین دلبستگی به والدین و اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر ورامین بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شیوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 6725 نفر تشکیل داده اند و نمونه 361 نفری براساس جدول کرجسی و مورگان مورد پرسش قرار گرفته اند. دادهها با کمک پرسشنامه روا(تایید متخصصان) و پایا(آلفای کرونباخ 0/83 و 0/91) جمع آوری و با نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای تحلیل شده است. یافتهها و نتایج: پژوهش حاکی است وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان در سطح متوسط و وضعیت دلبستگی به والدین از متوسط پایین تر است و اعتیاد به اینترنت باعث کاهش دلبستگی به والدین می شود. بنابراین می توان با تقویت دلبستگی فرزندان نسبت به والدین، بر کاهش گرایش آنان به اعتیاد به اینترنت تاثیر گذاشت. 

کلیدواژگان: دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، دانش آموزان، والدین، ورامین.

نویسندگان:

فرشته اسلامی ,حمید شفیع زاده

دو فصلنامه پلیس زن – دوره یازدهم، شماره 27, پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

درباره ی

همچنین ببینید

تجمع بامدادی دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به FATF +عکس

به گزارش اخبار مذهبی مصلی به نقل از مشرق، جمعی از دانشجویان انقلابی دانشگاههای تهران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *